En | Fr


Ana Sayfa | Tarihçe | Faaliyet Alanları | Uluslararası | Hizmet Anlayışı | Takım Üyelerimiz | İletişim

Avukatlar

ETEM POSTACIOĞLU
(Türkçe, Fransızca ve İngilizce)

Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Banka Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim, Acente ve Distribütörlükler, Halka Arz, Sözleşmeler Hukuku, Enerji Hukuku, Yabancı ve Yurtiçi Yatırımlar, Milletlerarası Özel Hukuk, Hukuki Davalar, Eşya Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Denizcilik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Taşımacılık Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Rekabet Hukuku

  • İstanbul Galatasaray Lisesi
  • Université de Poitiers - Faculté de droit et économie LLM
  • Université de Poitiers - Faculté de droit et économie LLB
  • İstanbul Barosu
  • Uluslararası Barolar Birliği üyesiCANSU AKTAN

CEMAL ARAALAN

DURU GÜNEŞ

ENGİN ŞAHİN

FATMA İPEK KÜÇÜKKALFA

GÜL TABEL

İSRA TEKİN

KEREM CELİLOĞLU

MEHMET ARIĞ

MEHMET ÇETİNKURŞUN

MÜGE GÜL

NİSA YILDIRIM

VINCENT BAYKAL ADA

ZEYNEP CANKAN ERGÜNAY
Postacıoğlu Hukuk Bürosu ©2013